حالا که گذشت ...

ولی بودجه صداوسیمای استان هارو زیاد کنید که مجبور نشن دوبله تاینی مووی پخش کنند!!!
امتحان استخدامی داشتم امروز اونم چه امتحانی!

130تا سئوال با نمره منفی ؛ دو ساعت سر جلسه بودم:|

کنکور ساده تر بود 20 دقیقه ای تمام کردم:)