تاریک ترین لحظه شب نزدیک لحظه به طلوعه!
این جمله نمیدونم کی یادم داد و کجا شنیدم ولی از بچگی تو ذهنم مونده!

مزاحم شدم بگم زنگ بزنید به فک فامیل فحش بدین اما واسه کسی از این اسمس های 15 صفحه ای واسه تبریک نفرستید!
شب یلداتون مبارک ؛ دلتون خوش ؛ آیندتون روشن ؛ لبتون خندون(حتی به زور) !!