من همیشه فکر میکردم رئیس جمهور مهم تر از نماینده است و واسه همین انتخابات مجلس واسم هیجانی نداشت!

ولی خب سخت در اشتباه بودیم!

مردم شهرت تو کم امکانات ترین حالت ممکن زندگی می کنند بعد دعوا میکنی چون واسه لکسوز جونت جا پارک نبوده؟!

4 نفر بچه بیگناه از دست رفتن بعد 40تا نماینده نامه میدن چرا جا پارک لکسوز دیر شده؟

که دعوا قومیتی بوده و به مذهبت توهین شده؟ هیچی کثیف تر از این نیست که واسه ماله کشی روی نجاست های خودت از دین سو استفاده کنی...( ̄へ ̄)

اگه این مملکت سرتا پا از طلا بگیرن و همه جاش پر از ایه قران و مسجد و ... باشه ؛ بازهم وجود انگل گونه یک عده غیرقابل تحمله...

اون صندلی که روش نشستی ارث بابات نیست ، امانته!

سر سفره کی بزرگ شدید و چه لقمه ای خوردید که معنی امانت نمیفهمید؟!