تو مگو همه به جَنگند، و ز صلح من چه آید؛

تو یکی نِه‌ای هزاری، تو چراغ خود برافروز ؛


که یکی چراغِ روشن، ز هزار مُرده بهتر؛

که بِه است یک قدِ خوش، ز هزار قامتِ خم...!


 

حضرت مولانا