600 روز از عمر وبلاگم میگذره...


میگن بهترین زمان برای کاشتن یه درخت ۲۵ سال قبل بوده!

اگه اون موقع این کار انجام ندادین زمان مناسب بعدی همین الانه‌...