از چند ماه قبل متوجه تغییر رنگ بعضی تارهای ریشم شدم!
هر چی جلوتر میرم هم بیشتر میشن و دارن حنایی رنگ میشن!
و البته که علتش رو هم نمیدونم ولی در کل راضی ام و دوست دارم این اتفاقو:)
و البته دلیلش هم نمیدونم:|
فکر کنم به خاطر اینه زیاد تغییر رنگ ریش شیخ حسن رو مسخره کردم سر خودم داره میاد!
حالا ۱۰۰۰ پولدار مسخره کنی هیچی نمیشه$!