تو کلاس فنی حرفه ای استاد چندتا نمونه سئوال داشت و فقط از یکی دوتاشون از ما امتحان گرفت که نمونه داشته باشیم

ولی بقیه نمیداد چون خودش طراح سئوالای امتحان بود و همونارو میاورد!

ما خیلی منتظر بودیم سر یه فرصت کش بریم سئوالاتو!

میخواستیم فلش بزنیم به سیستم وقتی نیست ولی گفتیم اگه اون موقع خودش نیاد تو کلاس ۱۰۰درصد یکی دهن لقی میکنه...


گذشت...

یه بار خواستیم یه نرم افزاری نصب کنیم ؛ گفت کابل شبکه بزنید به سیستم ها و نرم افزار را از فلان پوشه سیستم من بر دارید!

این دور و بریایی من عین ماست فقط نرم افزار ریختن تو سیستمشون!

بهشون گفتم مگه نمونه سئوال نمیخواهید؟! خب الان باید از سیستم استاد بر داریم دیگه...


رفتیم تو سیستم و کلی پوشه و هرچی گشتیم پیدا نکردیم ؛ یکی گفت کل پوشه هارو کپی کن بعد سر فرصت میگردیم پیدا میکنیم

۷ گیگ فایل کپی کردم!


داشتیم دونه دونه فایل هارو چک میکردیم یه جا رسیدیم به یه پوشه 

 اسمش گذاشته بودن joooooooon 

آقا ما دو دل شدیم اینو باز کنیم؟؟؟...نکنیم؟؟؟...

یکی از بچه ها گفت باز کن!

گفتم نه حاجی خوف دارم به گناه بیفتیم!!

آخرش سنگ کاغذ قیچی کردیم و پوشه باز کردیم دیدیم عکس ۳×۴ ثبت نامی دختراست


حالا من نمیدونم این استاد ما این اسم گذاشته یا استاد خانوم خود دخترا ولی کار هرکی بوده بهتره فنی حرفه ای یه تست سلامت از نیروهاش بگیره!


پی نوشت اول: آخرش سئوالارو پیدا کردبم ؛  و تو امتحان حتی گزینه ها هم تغییر نکرده بود!

پی نوشت دوم: باور کنید من پسر خوبیم؛ تمام پیغمبرها شاهدن!