یه شخصیتی داریم تو فامیل که داستان هاش نابه!

حالا که به لطف خدا شهرمون داره بارون میاد گفتم یه یادی ازش بکنم:)


یه پراید داره که یه دور تمام قطعاتش عوض کرده

مثلا یه بار موقع بارون داشته رانندگی میکرده ، نگو شهرداری یه گوشه خیابان خیلی بزرگ کنده بوده و از بارون پر آب شده بوده

اینم کلا ماشینش میفته توش! حالا شانس آورده که غرق نشده و تونسته خودشو بیرون بکشه:/


یه بار دیگه یه بنده خدایی داشته میرفته دعوا به این زنگ زده گفته تو نیرو بیار!

اینم ماشین بر میداره میره نیرو جمع کنه

حالا اون طرف که رفته دعوا اونجا میبینه این نرسیده و کسی نیاورده صلح میکنه !

بعد زنگ میزنه به این میگه کجایی؟!

این میگه تو کجایی؟! من با سرعت میامدم ماشین جفت لاستیک جلو ترکیده بیایید کمک من!


همین بزرگوار با این پراید یه بار میخواسته از زابل بیاد زاهدان و از بس این ماشین نابود بوده مسیر ۳ساعته رو تو ۸ساعت میاد!


میخندی؟!

چند روز پیش همون پراید فروخته ۱۶ میلیون!