داداشم میگه من با مجری تلویزیون (شبکه استانی) عکس سلفی دارم!

گفتم کو نشون بده ببینم؟؟!

یه عکس تاریک که قیافه هاشون به زور با نور گوشی روشن شده تو یه خیابان تاریک!

میگم این دیگه چه سلفی پنچریه که گرفتی؟!

میگه دیشب ساعت ۱۲ رفتم آب شیرین بیارم ؛ این مجری هم آمد ولی کارتش شارژ نداشت به من گفت کارتت بده آب بگیرم منم گفتم باشه ولی به شرطی اول بیایی یه سلفی بگیریم باهم!!

من :|

داداشم : تازه خیلی هم خوشحال شد ؛ فکر کرد خیلی معروفه!


پی نوشت: زاهدان آب شهریش کیفیت جالبی نداره و برای آب شیرین یا باید دستگاه تصفیه داشته باشی یا بری از ایستگاه های آب شیرین ، آب بیاری - این ایستگاهی هم که داداشم میره پیشرفته است و شبانه روزیه با کارت شارژ!!


پی نوشت ۲:ما خانوادگی سوژه ایم خدایی:)))