اون یارویی که چندوقت پیش مامور راهنمایی رانندگی زده بود و فیلمش پخش شد که یادتونه؟!

حکمش زدن ؛ تبعید شده زاهدان!

یعنی ببین چه شهریه شهر ما !

الان یعنی خانواده ما کلا تبعیده !! خودم مثلا 21 ساله تو تبعیدم! :-)چند وقت پیش رفته بودم واسه کاری دادگاه و یه نامه بود که باید قاضی هم امضا می کرد ؛ 

نامه دادم به رییس دفترش...

یه نگاه به من کرد ، یه نگاه به برگه...

برگشت بهم گفت تو متولد 76 ؟؟؟؟!

گفتم اره :/

 چشم هاش درشت شد گفت عجججبببب رررریشششیییی!


برم باهاش صحبت کنم حداقل به خاطر همین ریش هم که شده یه تخفیف بده آزاد بشیم:|

بیت رهبری آشنا ندارین از اونجا عفو رهبری بگیرم؟؟!