(موبایلم زنگ میخوره)

- سلام

+ سلام 

- بفرمایید؟!

+ از شرکت آب و فاضلاب تماس می گیرم ، شما مصرف گاز این ماهتون خیلی بالا رفته اگه تا 24 ساعت دیگه قبضشو پرداخت نکنید تلفن خونتون قطع می کنیم!


تلفن قطع کردم ؛ چند بار دیگه هم زنگ زد جواب ندادم

عصری دوستم زنگ زده میگه چرا ظهر قطع کردی؟! من بودم داشتم شوخی می کردم!

میگم صدات چرا تغییر کرده بود؟!

میگه موبایلو برعکس گرفتم:|