تو کلاس فنی حرفه ای استاد به من گفت تو یه گروه بزن و خبر ساعت امتحان و... بدیم اونجا به بچه ها

گفتم باشه!

گروه زدم و برای اینکه دیگه درگیر شماره گرفتن و اد کردن نشم گروه که ساختم لینکش گذاشتم تو یه کانال و ادرس کانال نوشتم رو تخته کلاس گفتم برید اونجا لینک هست


یه مدت گذشت ؛ منم داشتم لیست اعضا نگاه میکردم دیدم نوشتم "نیوشا" ؛ گفتم ای داد نکنه لینک رو تخته بوده و کلاس بعد دخترا دیدن آمدن!

گفتم تا استاد ندیده بندازمش از گروه بیرون!


موقع امتحان ، یه یارویی قد ۱۷۵-۱۷۶ چهار شونه خیلی هیکلی آمده طرفم میگه تو گروه ساختی؟!

گفتم اره:/

میگه چرا پس حذف شد واسه من؟

گفتم اسمت چیه؟  میگه من "نیوشا" هستم


نیوشا مگه دختر نبود؟