دوستم دوره مرزبانیه!

زنگ زده میگه امروز سازمان واسه ما فیلم به وقت شام گذاشت ولی خیلی فیلمش مسخره بود!

پرسیدم واسه چی؟

 گفت آخه کل فیلم همش عربی بود با زیر نویس چینی! دو ساعت یک گردان نشستیم اینو دیدیم ولی هیچکی هیچی نفهمید!

بهش گفتم اون سازمان خفنتون اگه 4500 تومن بودجه اختصاص میداد بهتون میرفت نسخه اصلی میخرید بعدش حتما یه چی میفهمیدین!


کپی رایت هم عجب چیز خوبیه البته واسه بقیه!

{به سرعت 1.5MB دانلود منیجرش نگاه می کند و ذوق مرگ میشود}پی نوشت: به وقت شام فقط از اینا بقیه اش سوسل بازیه:)

 کوچه به کوچه دنبالت دویدم ولی تو را هیچ جا ندیدم!