یه نگاه به لیست شهدا و زخمی های حادثه تروریستی امروز انداختم
متاسفانه باز هم نام برخی مسئولین بین این اسامی نبود!
باشد که به زودی پاداش تلاش 7/24 خود را از درگه باری تعالی دریافت کرده و خیلی سریع به ملکوت اعلی بپیوندند!
حیفه تو این دنیای فانی و پر رنج اینقدر به خاطر ما اذیت بشن!!


پی نوشت: ملت شریف ایران این پیچ تاریخی و حساس را که رد کنند ترمز نکنند ؛ میخواهیم راست کنیم رو یه عده ؛)

پی نوشت عکس: سخن از صلح بگو اسلحه را هم بردار!