محرم زمان مبارزه و خودسازیه!
با محرم زندگی های جدیدی شروع میشه ؛ افرادی که ساخته میشن که تصمیم می گیرند حسینی وار مبارزه کنند برای کشور ، اجتماع ، خانواده و... 
گریه می کنند که سبک بشوند برای پرواز ... برای سیر الی الله...
پای سفره ی حسین(ع) می نشینند تا لقمه ی حلال داشته باشند...
تمرین می کنند برای خوب دیدن ، خوب شنیدن ، خوب فهمیدن و...
برای بودن و نه برای زنده بودن...
برای حسینی بودن...برای عبدالله بودن...
حسین(ع) چراغ هدایت و سفینه ی نجات هست!
یعنی نگاه نکن دریای مشکلات چه اندازه بزرگه... دریاسالار امام حسین(ع)...

محتاجیم به دعا:)