سلام
الان حرم بودم:)))
و از طرفتون یه نماز خوندم کنار امام رضا(ع)

محتاجیم به پاکی:)