در فضل علی(ع) بس بُوَد این نکته که باید

اثبات  کند  شیعه  که این مرد خدا  نیست


*****


مسجد یکی , مناره یکی و اذان یکی است

قبله یکی,کتاب یکی, آرمان یکی است


ما را به گرد کعبه قراری است مشترک

یعنی قرار و مقصد این کاروان یکی است


فرموده است «واعتصموا..., لا تفرقوا»

راه نجات خواهی اگر ریسمان یکی است


توحید حرف اول دین محمد است

اسلام ناب در همه جای جهان یکی است


مکر یهود عامل جنگ و جدایی است

پس دشمن مقابلمان بی گمان یکی است


سنی و شیعه فرق ندارد برایشان

وقت بریدن سرمان تیغشان یکی است


سادات,پیش اهل تسنن گرامی اند

اکرام و احترام به این خاندان یکی است


دشمن! دسیسه تو به جایی نمی رسد

تا آن زمان که رهبر بیدارمان یکی است​به قلم محمد علی آبادی شاعر اهل سنت زاهدان