بابام همیشه تعریف می کنه میگه وقتی تو شهربانی خدمت میکردم وقتی یه نفر دستگیر میکردیم و میبردیم پاسگاه اولین سوالی که فرماندمون از ما میکرد این بود که "کتک که نخوردین؟"

بعد الان یه فیلم میبینم که طرف میگیره مامور میزنه شاخ در میارم!

البته تا حد زیادی مامور هم گناه کار و لایق مجازات! ؛ مامور سر و کارش با خلافکاره و نباید انتظار برخورد خوب داشته باشه و همیشه باید آماده باشه!

این طرف هم البته مامور راهنمایی رانندگی بوده وگرنه من دیدم مامور یگان امداد چجوری میزنه!


در مجموع با توجه با خاطرات بابام و اون چیزهایی که دیدم ترجیح میدم من مامور بزنم تا مامور منو!!!