اون استاد بزرگواری که ترم قبل مارو با شات گان زد و ابکشمون کرد کلی واحد باهاش افتادیم که حضور ذهن دارید؟
این ترم هم وضع همینه!
به این صورت که تا این لحظه همچنان ۶ واحد منو اعلام نکرده و ما هم یه لِنگ! در هوا موندیم تا خون به مغزمان برسد!
میگم نکنه منتظره که نظام از هم بپاشه؟!
بزن خلاصمون کن دیگه!