و تو متولد شدی...

چرا گفتم تو؟ ، شما!

و شما متولد شدی...

آقا بهتر نیست؟

آقایی پا به جهان گذاشت...

البته این روزها با یک ماشین شاسی بلند و یک دست کت شلوار خیلی ها ادعای آقایی می کنند!

بیا کلام را با کلمه ای شایسته ات تمام کنم که ادعایی نباشد!

رهبری پا به جهان گذاشت...


♡از طرف یک عاشق پشیمان♡