-این وضع دیگه درست بشو نیست!

+ میشه حاجی! خدا بزرگه ؛کمک می کنند درست میشه!

-کی کمک میکنه؟

+خب معلومه،یه نگا به دور و برت بنداز! این همه مسلمان ؛ تو شهر کفار که نیستیم!

-این مسلمان ها که گفتی کجان؟

+حاجی!این ملت نمیبینی؟ماشاالله اهل نماز و روزه و قرآن و... هم هستن!

-اینارو میگی؟ اینا که فقط روزه میگیرن و نماز و قرآن می خوانند!امام صادق (علیه السلام)

وَ قَالَ فِی کَلاَمٍ لَهُ لاَ تَنْظُرُوا إِلَى کَثْرَةِ صَلاَتِهِمْ وَ صِیَامِهِمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ اِعْتَادُوهُ فَإِنْ تَرَکُوهُ اِسْتَوْحَشُوا وَ لَکِنِ اُنْظُرُوا إِلَى صِدْقِ اَلْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ اَلْأَمَانَةِ.
به زیاد نماز خواندن و روزه گرفتن آنها نگاه نکنید،زیرا بدان عادت کرده اند،و اگر آن را ترک کنند هراسناک شوند،بلکه به راستگویى و امانتدارى آنها بنگرید.