یکی از مواردی که توی وب خانوم ها توجه منو جلب کرد جایگاه 'موی بلند' بود!

گویا خیلی جایگاه مهمی داره ، جوری که چندتاشون وقتی تنهایی شدیدی آمد سراغشون یا خواستن یه تغییر مهم تو زندگیشون بشه ؛ موهاشون کوتاه کردن!


الان منم در لحظاتی به سر میبرم که یه تغییر بزرگ میخوام!

ولی مویی ندارم که کوتاه کنم-____-