امتحانات به پایان رسید 

 بنابراین فردا را را اولین روز تابستان اعلام می نمایم!

یه لیست از کارهایی که باید انجام بدم درست کردم ولی "کارمند" درونم میگه بزار واسه بعد وقت ناهار!

امیدوارم این تابستان مثل تابستان های سال های ۷۵ تا ۹۶ نشه!

:/