یه دختربچه ۷ ساله کویتی بعد تمام شدن مهدکودکش یه مرسدس هدیه داده به معلمش و روش نوشته تقدیم به معلم خوبم!!!


اونوقت تو مدرسه ی ما یکی از بچه ها رفت پیش ناظم با گردن کج گفت اقا من میخوام برم خونه عجله دارم پول کم دارم واسه دربست

ناظممون هم لارج بازی در آورده و پولشو بهش داد و آمد گوشه دیوار مدرسه تو سایه وایستاد

یکدفعه رفیقش از سالن مدرسه آمد بیرون و از همون ته مدرسه داد زد:

ایماااااااانننننننن پووووول کااااافهههه جووووررر کردییییی؟؟؟؟!!!


یه دفعه ناظم پرید وسط حیاط یقیه رفیقمو که پول خواسته بود گرفت  و گفت **** تو پول از من میگیری میری کافه؟

حالا این هیچی

 ناظممون رفت تو چندتا کلاس یقیه ی چندتا دیگه رو هم گرفت گویا یه تکنیک بوده!:))

بعله!

تازه مورد داشتیم معلم تو خیابون دیدن افتادن دنبالش که بزننش:))))