داداشم اینستاگرام درخواست فالو داد بلاکش کردم:)))

قبل تر هم دامادمون رو بلاک کردم:)


اسیر شدیم به مولا:/