یک فلسطینی که گاز اشک آور پرتاب شده متجاوزان را مانند سیگار روی لب گذاشته....

و چه ساده پیشرفته ترین ارتش های دنیا را به بازی گرفته...

و راه آزادی مبارزه است ، نه دیپلماسی لبخند و مذاکره...

زیرا که دیدیم آنانکه به لبخند ستمکاران دل باخته اند ، باخته اند!

و چه زیبا گفت مولایم علی(ع) که تکه های دنیا مانند یکدیگرند...

پس سرنوشت این کودک کشان همانند گذشتگانشان است....

آنان که دست به تجاوز و عصیان گری میزنند به اراده خدا و به دست مستضعفان از بین میروند...

و زمین را همین مستضعفان به ارث میبرند ...

و نه شیوخ کاخ نشین و سیاستمداران ریاکار...

که کاخ نشینان در تلاطم امواج حق غرق و ریاکارانشان هر روز در بین مردم رسوا تر میشوند...

و آنان که در نهان و آشکار برای مسلمین نقشه می کشند و طلب حوادث ناگوار می کنند بگو:


وَ یَتَرَبَّصُ بِکُمُ الدَّوائِرَ عَلَیْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ توبه 98

منتظر پیشامدهای بد برای شما هستند ، پیشامد بد بر خود آنان باد