وقتی این کلیپ های شیرین بازی ملت میبینم یاد این جمله دوستم میفتم که می گه: "اینا چطور روشون میشه که اینقدر مسخره باشن؟"