+ نظری نداری حالا که رای دادی شیخ زده زیر حرفش همه چیو فیلتر کرد؟
- کار اون نیست ؛ رهبر دستور داده !

آقا قبوله ؛ دستور فیلترینگ رهبر داده ، اصلا من با همین چهارتا چشمام دیدم رهبر گفته کل اینترنت قطع کنید!
فقر،بیکاری،قیمت ارز،مسئولان نالایق،برجام،حقوق های عقب افتاده،گرونی و... مسئولیتش با کیه؟

# به همین برکت باهاشون حرف بزنی میگن اینجا رئیس جمهور هیچکاره است!
اگر هیچکاره است چرا با امدن رئیس جمهورهای مختلف وضع تغییر میکنه؛ اگه اونا هیچ کاره هستن پس وضع مملکت باید یه ثبات داشته باشه، نکه یکی اورانیوم غنی کنه اون یکی درشو گِل بگیره...

ما که قصد قتل شیخ نداریم ، حداقل مسئولیت به عهده بگیره ملت خر فرض نکنه!