تو دانشگاه دوستم داشت صحبت می کرد 

یه گنجشک یکی زد رو کتش!

الحمدالله ماله گنجشک کوچیکه!


پی نوشت: بازم خدارو شکر که الحمدالله وگرنه وامصیبتا!!!