نمیدونم خبر رو شنیدین یا نه ، داشتن گود برداری اصولی میکردن ! رسیدن به مومیایی رضاشاه...

رفتم پیج نیم سکه پهلوی دیدم یکی نوشته "رضاشاه صدای مارو شنیده و سر از خاک بیرون آورده تا مارو از ظلم رژیم نجات بده"

والا اینجور که شواهد نشون میده بنده خدارو به زور با بیل مکانیکی در آوردن ، با این حجم از خستگی نهایتا آمده یه چندتا موز برداره بره!


گذشته از تاییدها و تکذیب ها امیدارم مسئولین شایستمون به این یکی گند نزنند و یه جا درست کنند مثل آدم نگهش دارند حالا درسته یارو یه غلطی کرده شاه شده ولی به هر حال یه قسمت از تاریخ مملکته قرار نیست که همه رو با خاک یکی کنیم!

 مدیریت کنید که عاقبتش نشه مثل اون بنده خدایی که آرامگاهش اندازه خون ملت پول خورده و ما موندیم به چه زبونی بگیم به پیر به پیغمبر این امام مستضعفانه!!!


پی نوشت: فقط وایستا نگاه کن اگه به اینم گند نزدن...