یه انسان این موقع شب داره میخ میزنه به دیوار!
نمیدونم جریانش چیه داره ۴طرف خونه میخ میزنه و الان رفته ضلع اونوری!
مثل این فیلم ها که عشقشون اخرش تنهاشون میزاره و اونم مثل عر! گریه میکنه و به دور شدنش نگاه میکنه الان صدای میخ زدن داره دور و دورتر میشه!

تولد حضرت عباس(ع) که گذشت و هیچی تو بساط نداشتم که بگم،الانم تولد حضرت سجاد(ع) هست:)
خدا اینهمه ادم خوب گذاشته سر راهمون که بریم سمتش اونوقت من و پرویز دنبال لایک و فالو اینستا هستیم:/

خدایا پناه میبرم به تو از لجاجت شهوت که همت های بلند را پست گرداند "امام سجاد(ع)"