اینجور که از بچه های پایین خبر رسیده تلگرام آخر فروردین "مسدود" میشه!

اینکه مسدود و نه فیلتر به خاطر اینه که برای مبارزه با سیستم بلاک چین تلگرام قرار یه حرکت انتحاری بزنند تا با فیلتر شکن هم باز نشه!

نقل هست که نامه نگاری شده تا مسدود شدن تلگرام تو شهریور انجام بشه تا سیستم ضد فیلترشکنشون! کامل بشه! که بی پاسخ مونده!

فعلا مسئولین همتشون گذاشتن روی گند زدن به سرعت اینترنت!

پس اگه از من میشنوید از فایل های تلگرام بک اپ بگیرید!!


پی نوشت:نکه من مثل عقاب در اوج پرواز میکنم،بقیه شدن بچه های پایین:)