به نام خدا


میریم که داشته باشیم:

فیلترینگ تلگرام ازادی از مردم گرفته!

رهبری چرا سکوت کرده!

سپاه تو سوریه چرا از اسد دفاع می کنه؟

موشک چی چیه؟ما با دنیا دوستیم!

چرا گفت حجاب رعایت کنید!

چرا ورزشگاه حرام اعلام کردید!

فلانی تو زندان گشنه است بهش غذا بدین!پی نوشت اول: هیچی خطرناک تر از روحانی که به رای مردم نیاز نداره نیست!

پی نوشت دوم: دور بعد هم به هم حزبی هاش رای میدیم که به آزادی ۱۰۰درصد برسیم(۹۷% loading...)

پی نوشت سوم: هنوز سال اوله:|