الان تو مراسم عقد اخوی هستم!

به قول خانم حوا دارم انتقاممو از دنیا میگیرم،البته الان نه!

بعد که پسته ها تموم شد:))


شاد باشید:)