+ به فکر سلامتی خودت هستی؟

-آره،شب که میخوابم و گوشی بالای سَرَمه میزارمش روی حالت پرواز تا امواج مُضرش بهم آسیب نزنه!

+خُب اگه یکی یه کار مهمی باهات داشت و خواست تماس بگیره و تو دسترس نبودی اونوقت چی؟

-هیچکس بامن تماس نمیگیره،من همیشه تنهامــ .