خونه بمانید!

جایی نرید!

چیزی نشنوید!

هیچی نبینید!

حس هم نکنید!


چون اونایی که مشکلات و درد مردم شنیدن و دیدن و حس کردن خواب از چشمشون پریده!


پ.ن: کاش خاک بوم و مسئولیتی نداشتم!