یادش به خیر...

   اصلا اینارو میبینم دلم زنده میشه:)

:)

نگرفتید؟ تولدمه:)

شدم 21 ساله ، هرچند هرکی مارو دید گفت قیافه ات به 25 میخوره

دیگه چی؟ اها من متولد سال کبیسه ام اصلا یه ساله منتظر بودم همینو بگم ، همچین یه حالت لاکچری داره !


و اینکه ممنون از دوستانی که با تبریک تولدم زودتر از اینکه من بگم منو غرق در کـف کردند!ساعت 5 صبح با یه چشم باز تبریک تولد دیدن خیلی حال میده:)


پ.ن: تولد و غیرتولد نداره شاد باشید