+ میدونستی خدا هم میخنده؟!!

- گرفتی مارو حاجی؟

+ نه جدی میگم ، میدونی کی میخنده؟

- حتما موقع نماز؟

+ خنده ی رضایت نمیگم پسر،خنده از رو کنایه منظورمه :؟

- همون نماز ولی وقتی سَرسَری میخونیم

+ نوچ!

- وقتی جلو دیگران وانمود میکنیم آدم خوبی هستیم

+ نوچ!

- وقتی فکر میکنیم کاری که کردیم خوبه ولی برعکس خطاست!

+ نوچ!

- چیزی به ذهنم نمیرسه حاجی!

+ وقتی بنده ها جمع میشن دور هم و میخوان آبروی یه نفر مومن ببرن ، خدا یه نیش خنده میزنه میگه : هـه اینارو!!! منه خالق میخوام چه شکوهی به این بنده ام بدم ؛ انوقت این خلق مُرجفون ناقص نگاه ، میخوان اراده ی منو زیر پا بزارند!  پ.ن ۱: همه کم و بیش ها دست اوست :)

پ.ن ۲: مکالمه خیالی!

پ.ن ۳: پدر چند روز گذشته در بیمارستان سپری کرده ، محتاج دعا :)