خواهرزاده ام ۶ سالشه ؛

بهش میگم صدای تلویزیون کم کن بزار اون داییت بخوابه!

میگه این دایی از صدای خُروپُف خودش بیدار نمیشه چجور با صدای تلویزیون بیدار میشه؟؟!پ.ن: این نسل کی این چیزها رو یاد گرفت؟ من تا قبل کنکور فکر میکردم گوزن ها شوهر آهو خانوم هاهستن؟!


پ.ن: من اختلاف سنیم با خواهرزاده ی بزرگم کمتر از یک ساله! ؛ همینقدر فانتزی!