حالا که خورشید شب داره به پایان 23 سالگی نزدیک میشه از ترس ها و چالش های زندگیش واسه 10 سال آینده نوشته

همینقدر میدونم که اینجور ترس ها به خاطر نبود پشتوانه هستش!!!

با برنامه ریزی و قدرت که پیش بری ترسی از آینده نمیمونه برات!


یاد اون بنده خدایی افتادم  که پشت ماشینش نوشته " بیمه ابوالفضل " بعد کمتر از 120 سرعت نمیره!!!

بزرگوار خیلی اعتقاد راسخی داره!