همین الان خبر دار شدم که دوستم بنیامین که تا راهنمایی یکی از دوتا دوست صمیمی من بود تصادف‌ کرده بوده 

اونم نه الان بلکه دوماه پیش

یه ماه کما بوده و بعد فوت کرده بعد من تازه الان فهمیدم اونم با ۵۰۰ واسطه خبردار شدم

بنیامین یه پسر خوش سر و زبون و زرنگ بود ، بچه ی مردم بود ، همش بابام میگفت ببین بنیامینو ، یاد بگیر


 تو روح این این دنیا،

من اینجا ناراحت برچسب روی ماشین هستم اونور یکی مرده😧+واسه شادی روحش صلوات بفرستین