- دوستم: تو دوست دختر داری؟

+ من: آره

- کو که تا حالا به من نشون ندادی؟

من: گذاشتمش لای جزوه ام؛ الان بدم ؟

- نه مسخره بازی در نیار جدی پرسیدم

من: نه خب ندارم


{چند لحظه بعد}


دوستم: فکر کنم تو یه سال دیگه سینگل بمونی بازنشست بشی

من: پ.ن 1: اینایی که دوست دختر دارن میرن به بقیه نشونش میدن؟؟!


پ.ن 2: این ادمک تو این عکس اسم نداره شخصیتش؟من عاشق اینم:)