در جایی زندگی میکنم که علاوه بر هندزفری ها ؛

کابل های USB هم گره میخورند