داره خودشو خفه میکنه!

ما جوون های نسل شاه بودیم که انقلاب کردیم ، ما 8 سال جنگیدیم!

شما بچه بسیجی های نسل خامنه ای بخار ازتون بلند نمیشه!

شب تا صبح سرتون تو موبایله...

ما تو جنگ کلی سختی کشیدیم شما روغن نباتی ها اگه بودین همون هفته اول ایران حراج کرده بودید

اونا  تربیت شده شاه بودن که اونطور جنگیدن 

جوون های نسل خامنه ای که ...


همیشه احترام سن این جماعت با این طرز فکر نگه میدارم

وگرنه یه هلیکوپتری! میزدم روشون تا مرز شلمچه با سر برن!


صرفا جهت اطلاع:

اگر نسل شاه یه حکومت عوض کردن باید به عرض اعلیحضرت همایونی برسونم که جوون های نسل خامنه ای با حفظ حکومت عراق و سوریه از اتش داعش دوتا حکومت عوض کردن


اگر نسل شاه جلوی گلوله وایستادن ، جوون های نسل خامنه ای سرشون دادن


اگر نسل شاه جلوی صدام وایستادن نسل خامنه ای جلوی دنیا وایستادن


اگر نسل شاه یه انقلاب کرد ، هر سر بریده ی نسل خامنه ای صــد انقلاب کرد


اگر جوون های نسل شاه 8 سال جنگیدند جوان های نسل خامنه ای عمریست کنار سیدحسن نصرالله و فلسطین جنگیدند


اگر نسل شاه تو خونه هاشون جنگیدن نسل خامنه ای کیلومترها دور از وطن در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین جنگیدند


اگر شاه F14 و  ورزشگاه آزادی داشت الباقی هرچه بود ما داشتیم:)


عامل شروع جنگ چیه؟    ضعف حریف!

اگر ما روغن نباتی بودیم وحشی ترین و مجهزترین دشمنان را عمری پشت مرزها نگه نمیداشتیم

دشمنانی که برای وجب وجب این خاک چشم طمع دوخته اند


نسل شاه ما زنده نگه داشتیم ، اگر ما هرجا نامشان فریاد نمیزدیم اونها بین این همه جماعت غرب پرست سالها پیش گم میشدند! غرب پرستانی که کشورشان به رویایی پوچی میفروشند! همان ها که قدر خون شهدا را نمی دانند!


پ.ن 1: نزار بگم اونا نسل خمینی بودن! ، نزار بگم نسل شاه دقیقا کدوم ها بودن!


پ.ن 2: این پست فاقد ریزبینی خاصی بود!


پ.ن 3: اگر میخواهید یه نمونه از جنگ های ارتش شاه ببینید یه نگاه به #جنگ_ظفار بندازید


پ.ن 4: از فدایی های نسل خمینی هم بابت حفظ وطن صمیمانه تشکر میکنیم:)))


پ.ن 5: شاهی این چنین بی مدال و نشان هم آرزوست: