اسم و فامیل فقط اسم و فامیل بازی کردن خواهر برادر من!سکانس اول:(از ت)

خواهرم: اشیا؟

برادر: تایتانیک!

خواهر: تایتانیک اسم کشتی هستش ، این قبول نیست اگر کشتی بود درست بود

اخوی : هیچیکی ننوشته؟ {10 امتیاز میدهد}سکانس دوم: (از گ)

خواهرم : گل؟

برادر : گل انار

خواهرم : اینجوری حساب کنیم همه میوه ها اولش گل بودن!

داداش: کسی ننوشته؟ {زیر چشمی نگاه میکند و 10 امتیاز میدهد}سکانس سوم:(از ت)

خواهر: اعضا بدن؟

داداش: تار مو!

خواهر: تار مو؟ "تار" که واحد شمارش هستش حساب نیست

داداش: {10 امتیاز میدهد}سکانس چهارم(از  خ)

خواهر: اعضا بدن؟

داداش : خم ابرو!

خواهر:   :| 

من : *___*

داداشم : ^____^پ.ن: اگر اختلاف سنی با داداشم زیاد باشه کلا استپتون رو قبول نمیکنه و تا اخر مینویسه!


#شاد باشید