هی بر آدم مردم آزار ...


یاد این موجود مردم آزار که میفتم دلم میلرزه

چه ضربه ها که نزد بهمون ...

شب عیدی باز یاد اومدنش افتادم

قراره باز چند روز دیگه سر و کله اش پیدا بشه

افسوس

افسوس

افسوس

معلوم نیست این کی میخواد دست از مردم آزاری هاش برداره

اگر لطف خدا نبود ...

اگر مدد حضرت ابوالفضل نبود ...

اگر نیم نگاه امام رضا(ع) نبود ....

اگر 

     اگر 

          اگر نبود ...

معلوم نبود چه اتفاقاتی میفتاد واسمون ...

بازم امید دارم به مددشون ...

امید دارم به نیم نگاهشون ...

بازم مدد کن آقا جان ، بگذره این بلا ، این فتنه ، این فتنه گر ...


این همون ماجرای قبلی هستش

مثل یه زخم بده 

یه زخم که انگار خوب بشو نیست که نیست

این ماجرا تا همین الان

تا همین لحظه با تمام فراز و نشیب هاش بوده باهامون

تلخ و شیرین ، من شاد نوشتم اینجا

ولی تمامی نداره این حکایت!

منم تحمل ندارم

یه جاهایی کم میارم خب خداجون:(

یا الله مددی


آقا محتاجیم به دعا...

بدجورهم محتاجیم ...


فعلا 

یاعلی