چند روز پیش متوجه این موضوع شدم

بالاخره امروز فرصت شد عکس بگیرم

از این تیرهای چراغ رنگی که واسه قشنگی میزارند چندتا کنار خیابون هستش!

جلوی یه خشکشویی


طرف رفته سیمش قطع کرده و جاش پریز برق گذاشته

حالا اینکه چه استفاده ای میکنه الله اعلم:/یاد دیالوگ فیلم گشت ارشاد ۲ افتادم:

"اگر نصف این نبوغ تو اقتصاد استفاده میکردیم الان #چین مستعمره ما بود"