میگن هر 3 ثانیه یه نفر تو دنیا میمیره!

1

2

3

یکی مرد

1

2

3

یکی دیگه

1

2

3

بعدیم مرد

1

2

3

خدا رحمتش کنه اینم مرد

1

2

3

روحش شاد آدم خوبی بود

1

2

3

ای بابا اینم مرد

1

2

3

آخه گناه داشت

1

2

3

همینطور داره آدم میمیره

1

2

3

شاید بعدی نوبت ما باشه

1

2

3

هنوز زنده ای ..؟ 

خداروشکر

و زندگی همچنان در جریانه


1

2

3


یکی دیگه هم مرد


وقتی

از سه ثانیه دیگه خودمون خبرنداریم

چرا خوش نباشیم

با هم نباشیم

مهربون نباشیم.

دنیا ارزش قهرو بحث و ناراحتیو واقعا نداره

پس بیاید باهم خوش باشیم

ما فقط یکبار زندگی میکنیم.


 راستی گرم صحبت بودیم هشت نفر دیگه مردن


محبت و مهربانی تنها دلیل زندگیمان بشود...


#نویسنده_ناشناس


پ.ن: یه نفرم زدم تو عنوان کشتم!