به دعوت علیرضا جان این پست برای چالش ۱۰۰میلیارد دلار...


تاحالا از خودتون پرسیدین اگر اینقدر پول داشتین چیکار میکردین?
واسه خودتون خرج میکردین یا به ۴تا نیازمند مثل منم کمک میکردین?

من اگر اینقدر پول داشتم اول از همه بعید میدونم خدارو بنده بودم!
گذشته از اینا من با اینهمه پول یه سیستم آموزش رایگان راه مینداختم , یه خیریه
تو خیلی از شهرها و روستاها امکانات آموزشی ندارن
من بودم میرفتم اینجور جاها مدرسه و آزمایشگاه و زمین فوتبال و کلی چیز دیگه میساختم...

البته این جنبه ی عمومیش هست خب

اگر بنا به خرج کردن واسه ی خودم باشه من دنبال چندتا خونه بزرگ و کلی ماشین و ... نیستم
به هر حال چیزی که هست اینه که منکه نمیتونم همزمان تو چندتا خونه و چندتا ماشین باشم پس از هر کدوم یدونه بسه...
در عوض با پولم اول یه دور کل ایران میگشتم و بعدش هم میرفتم تا آخر عمر دور دنیا میچرخیدم و آدمها و فرهنگ های مختلف میدیدم

البته قبل رفتن حتما زن میگرفتم !!!
تنهایی حال نمیده سفر,به هر حال باید یکی باشه که ساک هارو بیاره 
(به هر حال نمیشه که هم پول داشته باشی هم وسایل حمل کنی اینور اونور)
تازه آشپزی هم بلد نیستم
به هر حال هرچقدر هم پول واسه ی خرید غذا داشته باشی باز غذای خونگی یه عالم دیگه است


شما چی?
شما با ۱۰۰میلیارد دلار چیکار میکردین?

پ.ن : شرمنده علیرضا جان یکم دیر شد گذاشتن این پست ; هی میامدم بنویسم هی یه اتفاقی میفتاد...