گیریم پدر تو هست فاضل ؛

از فضل پدر تو را چه حاصل؟

.

.

.

.

.

.

.


+ معافیت سربازی!!!


بعلههه ، اینجوریاس:)


به پاس 150 ماه خدمت پدرم در مناطق عملیاتی من میتونم از سربازی معاف بشم

رو کارت هم میزنن "موارد خاص"


شرایط تکمیل بود و مدارک هم تحویل دادم

حالا باید یه 3 ماهی صبر کنم تا موافقت بشه و نتیجه بیاد


پ.ن : مورد خاص بودیم موقعی که مورد خاص بودن مــُــد نبود!